Funkcionáři

Exekutiva ESF Ami Baran
Šéf rozhodčích (UIC) Geri Lindberg, Raoul Machalet
Šéf technické komise Marcel Kratochvíl
Zapisovatel Lenka Richterová
Rozhodčí

Sara Dielen, Katarina Prskalo, Svatopluk Smysl, Jonas Kristensen, Darrel Pitman, Jeff Perry, Daniel Jaffe, Arjan de Wever, Tomo Zezlina, Sara Markovic